Thẻ: Có được quay phim chụp hình CSGT đang làm nhiệm vụ không ?