Thẻ: Có được mang hộ chiếu đi cầm cố không?

Tư vấn pháp luật miễn phí

X