Thẻ: Có được lắp thêm hệ thống khóa mở bằng vân tay trong chung cư?