Thẻ: Có bắt buộc phải xuất trình CMND khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế?