Quyết định 1328/QĐ-TTg

Tháng Tám 3, 2021
Nghị quyết số 106/NQ-CP năm 2021
198
Views

Tình trạng pháp lý

Quyết định 1328/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ ban hanh ngày 23/07/2021; và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày ký.

Số hiệu:1328/QĐ-TTgLoại văn bản:Quyết định
Nơi ban hành:Thủ tướng Chính phủNgười ký:Lê Minh Khái
Ngày ban hành:23/07/2021Ngày hiệu lực:23/07/2021
Ngày công báo:Đang cập nhậtSố công báo:Đang cập nhật
Tình trạng:Còn hiệu lực

Xem trước và tải xuống Quyết định 1328/QĐ-TTg

Nội dung nổi bật của Quyết định 1328/QĐ-TTg

Ngày 23/07/2021; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1328/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Theo đó, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (Liên minh HTX) có thành viên chính thức, thành viên liên kết và thành viên danh dự. Thành viên chính thức là các hợp tác xã; liên hiệp hợp tác xã; tổ hợp tác, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp đại diện các hợp tác xã theo lĩnh vực; ngành nghề; các tổ chức kinh tế liên quan đến kinh tế tập thể; hợp tác xã tự nguyện gia nhập và tán thành Điều lệ Liên minh HTX.

Thành viên liên kết là các tổ chức kinh tế; tổ chức xã hội – nghề nghiệp; tổ chức xã hội; hiệp hội; cơ quan nghiên cứu khoa học; trường đào tạo và tổ chức khác (không thuộc trường hợp nêu trên) tự nguyện gia nhập và thán thành Điều lệ Liên minh HTX. Ngoài ra; thành viên danh dự là công dân; tổ chức Việt Nam có uy tín và có nhiều đóng góp vào thực hiện nhiệm vụ của Liên minh HTX.

Thành viên của Liên minh HTX có các quyền như: được Liên minh HTX hỗ trợ, tư vấn và cung cấp dịch vụ nhằm tạo điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, giúp đỡ khi gặp khó khăn; được cung cấp thông tin liên quan đến kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động Liên minh HTX; được tham gia vào hoạt động kinh tế của Liên minh HTX, hưởng các quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định; được thảo luận, đề xuất, kiến nghị vấn đề chính sách, pháp luật liên quan và hoạt động của Liên minh HTX.

Về nghĩa vụ, thành viên của Liên minh HTX có nghĩa vụ tham gia các hoạt động của hệ thống Liên minh HTX, đoàn kết, hợp tác với các thành viên để thực hiện mục tiêu, lợi ích chung; bảo vệ uy tín của hệ thống Liên minh HTX…

Thông tin liên hệ Luật sư X

Luật sư X là đơn vị Luật uy tín, chuyên nghiệp; được nhiều cá nhân và tổ chức đặt trọn niềm tin. Được hỗ trợ và đồng hành để giải quyết những khó khăn về mặt pháp lý của quý khách là mong muốn của Luật sư X.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0833102102

Câu hỏi thường gặp

Quyết định thay thế cho văn bản nào?

Quyết định 1328/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Phạm vi hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam?

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam hoạt động trong phạm vi cả nước.
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; được gia nhập làm thành viên của các tổ chức tương ứng trong khu vực và quốc tế theo quy định của pháp luật.

Mục đích của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là gì?

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật, hoạt động liên quan đến kinh tế tập thể, hợp tác xã tự nguyện tham gia (sau đây gọi chung là thành viên); bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên, được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, giữ vai trò nòng cốt và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với thành phần kinh tế tập thể, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Đánh giá bài viết
Chuyên mục
Quyết định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.