Nghị định 138/2016/NĐ-CP về quy chế làm việc của Chính phủ

Tháng Bảy 21, 2021
Nghị định 138/2016/NĐ-CP về quy chế làm việc của Chính phủ
148
Views

Nghị định 138/2016/NĐ-CP về Quy chế làm việc của Chính phủ, bao gồm: nguyên tắc làm việc; chế độ trách nhiệm; quan hệ công tác; cách thức, quy trình giải quyết công việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Phòng tư vấn pháp lý của Luật sư X xin thông tin tới bạn đọc.

Số hiệu:138/2016/NĐ-CPLoại văn bản:Nghị định
Nơi ban hành:Chính phủNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:01/10/2016Ngày hiệu lực:01/10/2016
Ngày công báo:10/10/2016Số công báo:Từ số 1097 đến số 1098
Tình trạng:Còn hiệu lực

Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Chính phủ

 – Nghị định 138/2016/NĐ-CP quy định Chính phủ giải quyết công việc thông qua 02 cách thức sau: 

+ Thảo luận và quyết nghị tại phiên họp Chính phủ; 

+ Gửi phiếu lấy ý kiến các thành viên Chính phủ. 

– Quyết định của Chính phủ phải được quá nửa tổng số thành viên Chính phủ biểu quyết tán thành. Trường hợp số phiếu bằng nhau thì quyết định theo ý kiến mà Thủ tướng Chính phủ đã biểu quyết. 

– Chính phủ phân công Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ đột xuất, cấp bách hoặc những vấn đề đã được Chính phủ thống nhất về nguyên tắc. 

– Theo Nghị định số 138//2016/NĐ-CP, Chính phủ thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau: 

+ Đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết; các dự án luật, nghị quyết, pháp lệnh. 

+ Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; dự toán, phân bổ và quyết toán ngân sách. 

+ Tình hình kinh tế – xã hội và giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. 

+ Cơ cấu tổ chức của Chính phủ; phân chia địa giới hành chính. 

+ Chương trình công tác, kiểm điểm công tác; những vẫn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ và những vấn đề khác. 

2. Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 Chương trình công tác theo Nghị định 138 bao gồm: 

+ Chương trình công tác năm, quý và tháng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 

+ Chương trình công tác tuần của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng. 

3. Phiên họp của Chính phủ và các cuộc họp, hội nghị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 – Phiên họp Chính phủ, theo Nghị định 138/2016, gồm: 

+ Phiên họp Chính phủ thường kỳ mỗi tháng. 

+ Phiên họp bất thường theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc yêu cầu của ít nhất 1/3 tổng số thành viên Chính phủ hoặc của Chủ tịch nước. 

+ Phiên họp chuyên đềm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. – Hội nghị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gồm: Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước và Hội nghị chuyên đề. 

– Các cuộc họp, làm việc gồm: Cuộc họp của Thủ tướng, Phó Thủ tướng với lãnh đạo bộ, cơ quan, đoàn thể trung ương; họp giao ban của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng; cuộc làm việc với lãnh đạo địa phương; cuộc họp do thành viên Chính phủ được Thủ tướng ủy quyền. 

Nghị định số 138 còn quy định trách nhiệm, quy trình giải quyết công việc của Chính phủ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành pháp luật và thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; việc tiếp khách, đi công tác của Chính phủ.  

Xem trước và tải xuống

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục
Nghị định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.