Mẫu giấy đi đường, giấy xác nhận của doanh nghiệp trong mùa Covid

Tháng Bảy 29, 2021
mẫu giấy đi đường, mẫu giấy đi lại, mẫu giấy xác nhận
1664
Views

Trong đại dịch Covid 19, mặc dù sẽ có những giới hạn nhất định và hạn chế người dân ra khỏi nhà nhưng một số doanh nghiệp vẫn sẽ được hoạt động theo chỉ thị 15, chỉ thị 16, chỉ thị 19. Luật sư X xin cung cấp mẫu giấy đi đường, giấy xác nhận của doanh nghiệp để nhân viên đi lại trong thời gian này.

Căn cứ pháp lý

Nội dung tư vấn

Những doanh nghiệp nào được hoạt động trong mùa dịch Covid 19

Đã có rất nhiều chỉ thị của nhiều cấp quản lý ban hành để có thể khống chế và đẩy lùi dịch bệnh. Với tinh thần quyết liệt và trách nhiệm cao thì nhiều doanh nghiệp sẽ vẫn được hoạt động nhưng phải đảm bảo đủ điều kiện phòng chống dịch tại cơ sở kinh doanh. Theo quy định của phần lớn những chỉ thị nói trên thì sẽ có một số doanh nghiệp được tiếp tục hoạt động bao gồm:

2. Nhà máy, cơ sở sản xuất; công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (như: lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu,…); cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm…), chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ… được tiếp tục hoạt động. Người đứng đầu các cơ sở nêu trên chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch, trong đó có các biện pháp:
a) Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng, chống dịch theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế;
b) Yêu cầu người lao động khai báo y tế, tuân thủ các biện pháp hạn chế di chuyển, tiếp xúc, giao tiếp;
c) Tạm dừng các hoạt động không cấp bách, giảm mức độ tập trung người lao động;
d) Tổ chức, quản lý chặt chẽ việc đưa đón người lao động (nếu có) đến nơi làm việc bảo đảm ngăn ngừa rủi ro lây nhiễm dịch bệnh.
Trường hợp không bảo đảm các yêu cầu nêu trên thì phải dừng hoạt động. Cơ quan y tế địa phương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc phòng, chống dịch tại các cơ sở nêu trên.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định và công bố công khai loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình phải tạm đình chỉ hoạt động.

Như vậy, một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất được kinh doanh và cho nhân viên đi lại sẽ cần chứng minh: Mẫu giấy đi đường hay mẫu giấy xác nhận đi lại là một văn bản cần thiết lúc này!

Mẫu giấy đi đường, mẫu giấy xác nhận đi lại dịch covide 19

Mẫu giấy đi đường, xác nhận đi lại tại Hà Nội

CÔNG TY ……………………..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:           /CV-LVNV/v xác nhận nơi làm việcHà Nội, ngày        tháng       năm 2021     


GIẤY XÁC NHẬN
(V/v: đi lại do yêu cầu công việc)

Kính gửi::– Các cơ quan quản lý nhà nước hữu quan.
– Ban chỉ đạo Phòng chống Dịch Covid-19 thành phố Hà Nội.
 • Căn cứ Chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
 • Căn cứ Chỉ thị số 17 ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

            Căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như Chỉ thị của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, qua nội dung, công ty chúng tôi nhận thấy rằng ngành nghề mà công ty chúng tôi đang hoạt động là thiết yếu, không nhất thiết phải tạm dừng hoạt động hoàn toàn để phòng chống dịch.

            Vì vậy, để đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và hoạt động sản xuất kinh doanh không bị đình trệ, công ty mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước hữu quan tạo điều kiện cho Người lao động có thông tin sau đây được đi lại từ nhà đến nơi làm việc (tại địa chỉ:…………………………………………………………………………………………) cũng như đi từ nơi làm việc về nhà trong thời gian này để tiếp tục công việc chuyên môn của mình:

Họ và tên:………………………………………………………….
CMND/CCCD số:…………. do ………….………….………….…………
Địa chỉ thường trú:………………………………………………………….
Số điện thoại:………..……………………………………………………………….
Nội dung công việc chính:……………………………………………………….….

  Rất mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ. Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Mẫu giấy đi đường, xác nhận đi lại tại thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY ……………………..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:           /CV-LVNV/v xác nhận nơi làm việcThành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng       năm 2021     


GIẤY XÁC NHẬN
(V/v: đi lại do yêu cầu công việc)

Kính gửi::– Các cơ quan quản lý nhà nước hữu quan.
– Ban chỉ đạo Phòng chống Dịch Covid-19 thành phố Hà Nội.
 • Căn cứ Chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
 • Căn cứ Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22/07/2021 của Thành ủy TPHCM.

            Căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như Chỉ thị của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, qua nội dung, công ty chúng tôi nhận thấy rằng ngành nghề mà công ty chúng tôi đang hoạt động là thiết yếu, không nhất thiết phải tạm dừng hoạt động hoàn toàn để phòng chống dịch.

            Vì vậy, để đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và hoạt động sản xuất kinh doanh không bị đình trệ, công ty mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước hữu quan tạo điều kiện cho Người lao động có thông tin sau đây được đi lại từ nhà đến nơi làm việc (tại địa chỉ:…………………………………………………………………………………………) cũng như đi từ nơi làm việc về nhà trong thời gian này để tiếp tục công việc chuyên môn của mình:

Họ và tên:………………………………………………………….
CMND/CCCD số:…………. do ………….………….………….…………
Địa chỉ thường trú:………………………………………………………….
Số điện thoại:………..……………………………………………………………….
Nội dung công việc chính:……………………………………………………….….

  Rất mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ. Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Mẫu giấy đi đường, xác nhận đi lại tại các địa phương khác

CÔNG TY ……………………..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:           /CV-LVNV/v xác nhận nơi làm việc…………………………., ngày        tháng       năm 2021     


GIẤY XÁC NHẬN
(V/v: đi lại do yêu cầu công việc)

Kính gửi::– Các cơ quan quản lý nhà nước hữu quan.
– Ban chỉ đạo Phòng chống Dịch Covid-19 thành phố Hà Nội.
 • Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
 • Căn cứ Chỉ thị số Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
 • Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

            Căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như Chỉ thị của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, qua nội dung, công ty chúng tôi nhận thấy rằng ngành nghề mà công ty chúng tôi đang hoạt động là thiết yếu, không nhất thiết phải tạm dừng hoạt động hoàn toàn để phòng chống dịch.

            Vì vậy, để đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và hoạt động sản xuất kinh doanh không bị đình trệ, công ty mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước hữu quan tạo điều kiện cho Người lao động có thông tin sau đây được đi lại từ nhà đến nơi làm việc (tại địa chỉ:…………………………………………………………………………………………) cũng như đi từ nơi làm việc về nhà trong thời gian này để tiếp tục công việc chuyên môn của mình:

Họ và tên:………………………………………………………….
CMND/CCCD số:…………. do ………….………….………….…………
Địa chỉ thường trú:………………………………………………………….
Số điện thoại:………..……………………………………………………………….
Nội dung công việc chính:……………………………………………………….….

  Rất mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ. Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Lưu ý: Đối với thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác sẽ có lệnh cấm không ra khỏi nhà sau 18 giờ trừ một số hoạt động thiết yếu như:

 1. Cấp cứu;
 2. Các lực lượng thực hiện, phục vụ, hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 3. Công nhân vệ sinh môi trường, đô thị; xử lý sự cố về điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật;
 4. Các cửa hàng xăng dầu do công an tỉnh, quân đội trực tiếp quản lý để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch.

5/5 - (2 bình chọn)
Chuyên mục
Biểu mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.