Mẫu đơn xin gia nhập hội cựu chiến binh mới

Tháng Tư 20, 2022
Mẫu đơn xin gia nhập hội cựu chiến binh
512
Views

Chúng ta có lẽ đã không còn xa lạ gì đối với khái niệm hội cựu chiến binh, đặc biệt là đối với những người từng tham gia vào sinh ra tử trong lực lượng vũ trang nhân dân. Những người này khi đủ điều kiện nhất định sẽ được xem xét để trở thành cựu chiến binh trong hội cựu chiến binh Việt Nam. Thế nhưng, muốn vào hội cựu chiến binh thì cần phải viết đơn xin gia nhập. Vậy thế nào để viết mẫu đơn xin gia nhập hội cựu chiến binh? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của Luật sư X để có được sự tư vấn.

Nội dung tư vấn

Mẫu đơn xin gia nhập hội cựu chiến binh

Hội cựu chiến binh là một tổ chức chính trị – xã hội của Việt Nam, đây là tổ chức gồm những cựu chiến binh – những người nằm trong lực lượng vũ trang nhân dân, bán vũ trang đã từng tham gia trong những cuộc chiến tranh giành độc lập của dân tộc qua các thời kỳ, của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ngoài ra, Hội cựu chiến binh còn là một tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là một cơ sở chính trị của chính quyền nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây cũng là một tổ chức chính trị nằm trong hệ thông chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo những đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến Pháp, pháp luật và các điều lệ của Hội.

Hội cựu chiến binh được thành lập vào ngày 06/12/1989, do Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VI quyết định thành lập. Với mục đích thành lập là tập hợp, tổ chức, đoàn kết dân tộc và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia bảo vệ đất nước, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của Cựu chiến binh, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu.

Quy định về kết nạp hội viên Cựu chiến binh

Theo quy định tại Điều 4, Điều lệ Cựu chiến binh Việt Nam những đối tượng được xét kết nạp vào Hội Cựu chiến binh:

– Các đồng chí đã tham gia các đơn vị vũ trang do Đảng tổ chức trước ngày Cách mạng Tháng Tám 1945.

– Các cán bộ và chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng, biệt động đã tham gia kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, nay đã xuất ngũ, phục viên, chuyển ngành, nghỉ hưu.

– Cán bộ và chiến sĩ dân quân, du kích, tự vệ đã trực tiếp tham gia chiến đấu, đội viên các đội công tác vũ trang vùng địch tạm chiếm.

– Công nhân viên quốc phòng đã tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong thời kỳ chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc.

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hoàn thành nhiệm vụ trong Quân đội đã xuất ngũ, chuyển ngành, nghỉ hưu.

– Hạ sĩ quan, chiến sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ, về định cư tại các xã, huyện miền núi, biên giới đất liền, hải đảo, địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số.

– Quân nhân đã hoàn thành nhiệm vụ ở tuyến đầu biên giới hải đảo.

– Những quân nhân trong quá trình làm nghĩa vụ quân sự tại ngũ có thành tích xuất sắc được Quân đội và Nhà nước khen thưởng và những quân nhân hoàn thành nghĩa vỤ quân sự tại ngũ khi ra quân là đảng viên Đảng Cộng sản Việt nam.

-Những quân nhân, cựu quân nhân được Bộ Quốc phòng đào tạo thành sĩ quan dự bị.

Những người trên đây, giữ được bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, làm tròn nghĩa vụ công dân, tán thành Điều lệ Hội, đều được xét kết nạp vào Hội.

Việc kết nạp hội viên do Ban Chấp hành tổ chức cơ sở Hội thảo luận và quyết định. Những tổ chức cơ sở có chia ra Chi hội, thì do Chi hội thảo luận xem xét, đề nghị Ban chấp hành cơ sở Hội quyết định. Nơi có Phân hội, thì Phân hội đề nghị, báo cáo lên Chi hội xem xét và Ban chấp hành cơ sở Hội quyết định.

“Điều 5:

Nhiệm vụ của hội viên:

1. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, gương mẫu chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.

2. Chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của Hội, tích cực tham gia các hoạt động của Hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Hội giao cho.

3. Tích cực học tập rèn luyện, nâng cao kiến thức và giữ gìn phẩm chất, tư cách hội viên.

4. Đoàn kết tương trợ nhau trên tình đồng chí, đồng đội, nhất là khi gặp khó khăn.

5. Tuyên truyền phát triển hội viên mới, đóng hội phí, sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở Hội và tham gia xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.

Điều 6:

Quyền lợi của hội viên:

1. Được thông tin, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cần thiết theo sự phát triển của tình hình, nhiệm vụ cách mạng, tham gia các sinh hoạt, hoạt động của Hội.

2. Được giúp đỡ làm kinh tế, cải thiện đời sống theo khả năng của Hội.

3. Được Hội giúp đỡ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.

4. Thảo luận, phê bình, chất vấn, kiến nghị và biểu quyết các công việc của Hội.

5. Ứng cử, đề cử, bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Hội.”

Theo  quy định tại  Mục 2 Hướng dẫn số 17/HD-CCB, ngày 01 tháng 04 năm 2013 hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam của BCH T.Ư Hội quy định thủ tục xem xét kết nạp hội viên như sau:

Thủ tục kết nạp hội viên:

– Thủ tục kết nạp hội viên cần ngắn gọn, nguyên tắc, đúng với tính chất quần chúng của Hội, song phải bảo đảm yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn và đúng thủ tục.

– Người xin vào Hội phải được nghiên cứu và tán thành Điều lệ Hội. Báo cáo với tổ chức Hội về lý lịch bản thân(chứng minh thuộc đối tượng được xem xét kết nạp) và có đơn xin vào Hội.

– Ban Chấp hành tổ chức cơ sở Hội (nơi không có Ban Chấp hành thì do hội nghị toàn thể hội viên) thảo luận, quyết định theo đa số. Những tổ chức cơ sở Hội có chi hội thì do chi hội đề nghị, tổ chức cơ sở Hội quyết định. Nơi có Phân hội thì Phân hội đề nghị, Chi hội xem xét, Ban Chấp hành tổ chức cơ sở Hội quyết định.

– Việc công bố, kết nạp hội viên trong một cuộc họp thường lệ của Chi hội hoặc tổ chức cơ sở hội, không công bố kết nạp ở Phân hội.”

Theo đó, sau khi có quyết định kết nạp hội viên thì cần công bố, kết nạp hội viên tại một cuộc họp thường lệ của Chi hội.

Mẫu đơn xin gia nhập hội cựu chiến binh mới

Mẫu đơn xin vào hội cựu chiến binh Việt Mam

Phần kính gửi: người làm đơn ghi rõ tên Hội cựu chiến binh nơi mình sinh sống.

Phần nội dung đơn:

– Người làm đơn cung cấp đầy đủ, chính xác, chi tiết những thông tin cá nhân như tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân( số căn cước công dân), hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện nay, số điện thoại. Thời gian đi bộ đội trong kháng chiến Mĩ và chống Pháp ghi cụ thể được bắt đầu từ thời gian nào và kết thúc vào thời điểm nào. Người làm đơn trước khi viết đơn cần tìm hiểu những Điều lệ của Hội Cựu chiến binh và hoàn toàn thống nhất với những Điều lệ đó.

– Tiếp theo người làm đơn sẽ thể hiện mong muốn của mình để Ban thường trực hội Cựu chiến binh xem xét việc kết nạp hội viên vào Cựu chiến binh. Cuối cùng người làm đơn ký và ghi rõ họ tên.

Khi nhận được đơn xin gia nhập hội Cựu chiến binh thì Ban Chấp hành tổ chức cơ sở Hội (nơi không có Ban Chấp hành thì do hội nghị toàn thể hội viên) thảo luận, quyết định theo đa số. Những tổ chức cơ sở Hội có chi hội thì do chi hội đề nghị, tổ chức cơ sở Hội quyết định. Nơi có Phân hội thì Phân hội đề nghị, Chi hội xem xét, Ban Chấp hành tổ chức cơ sở Hội quyết định. Và đã thảo luận xong và đồng ý với quyết định kết nạp thì cần công bố, kết nạp hội viên tại một cuộc họp thường lệ của Chi hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

…., ngày…..tháng…..năm…..

ĐƠN XIN GIA NHẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH

Kính gửi: Hội cựu chiến binh….

Tôi tên là……. Sinh ngày:…

Giấy chứng minh nhân dân số: … cấp ngày…/…/… tại…

Hộ khẩu thường trú: …

Chỗ ở hiện nay: ……

Số điện thoại: ……..

Thời gian đi bộ đội trong kháng chiến chống Mĩ và chống Pháp: từ năm…… đến năm…….

Tôi làm đơn này với mong muốn xin được gia nhập vào hội Cựu chiến binh Việt Nam. Tôi đã đọc qua Điều lệ của hội Cựu chiến binh Việt Nam và nhận thấy mình có đủ điều kiện và năng lực để gia nhập vào Hội.

Vậy tôi làm đơn này kính đề nghị Ban chấp hành Hội cựu chiến binh ……. xem xét kết nạp tôi vào hội. Tôi xin hứa tích cực học tập, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người hội viên, góp phần xây dựng Hội trong sạch vững mạnh toàn diện

Tôi kính mong Ban thường trực hội Cựu chiến binh sẽ xem xét và chấp thuận đề nghị của tôi một cách nhanh chóng nhất.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Có thể bạn quan tâm

Thông tin liên hệ Luật sư X

Trên đây là tư vấn của Luật sư X về vấn đề Mẫu đơn xin gia nhập hội cựu chiến binh. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên; để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến thành lập công ty trọn gói, xác nhận tình trạng độc thân, giải thể công ty tnhh 1 thành viên, tạm dừng công ty, mẫu đơn xin giải thể công ty, giấy phép bay flycam, xác nhận độc thân, đăng ký nhãn hiệu,…. của Luật sư X, hãy liên hệ: 0833102102. Hoặc qua các kênh sau:

Facebook: www.facebook.com/luatsux

Tiktok: https://www.tiktok.com/@luatsux

Youtube: https://www.youtube.com/Luatsux

Câu hỏi thường gặp

Chức năng, nhiệm vụ của Hội cựu chiến binh là gì?

Thứ nhất: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống mọi hoạt động, âm mưu chống phá của kẻ thù; đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái về đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước, thực hiện gương mẫu các quy định của pháp luật, đấu tranh chống quan liêu, tham ô, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.
Thứ hai: Tham gia vận động và hỗ trợ người dan trong phát triển kinh tế, củng cố nền quốc phòng, an ninh; kiến nghị và tham mưu đến cơ quan nhà nước về các chính sách, pháp luật liên quan đến Hội cựu chiến binh và cựu chiến binh.
Thứ ba: Tập hợp, đoàn kết, động viên các cứu chiến binh trong hội tích cực tham gia rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ hiểu biết những kiến thức về kinh tế, chính trị, xã hội, khoa học – kỹ thuật của đất nước và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.
Thứ tư: Vận động, động viên những quân nhân đã hoàn thành xong nghĩa vụ quân nhân tiếp tục phát huy truyền thống “bộ đội cụ hồ”, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào cách mạng tại địa phương.
Thứ năm: Tổ chức, hỗ trợ cựu chiến binh về đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
Thứ sáu: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh; tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cựu chiến binh.
Thứ bảy: Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội khác tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.
Thứ tám: Tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Mục đích của đơn xin gia nhập hội Cựu chiến binh là gì?

Đơn xin gia nhập hội Cựu chiến binh là văn bản nhằm ghi chép lại những thông tin cá nhân và mong muốn của người muốn gia nhập hội Cựu chiến binh. Đồng thời đơn xin gia nhập hội Cựu chiến binh là căn cứ để hội trưởng hội Cựu chiến binh nơi mình sinh sống xem xét  việc kết nạp hội viên hội Cựu chiến binh.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục
Biểu mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.