Điều kiện để được xóa án tích theo quy định pháp luật hiện hành?

Tháng Bảy 7, 2021
Điều kiện để được xóa án tích
212
Views

Điều kiện để được xóa án tích theo quy định pháp luật hiện hành? Các trường hợp không được tòa án đồng ý cho xóa án tích …

Xóa án tích là việc nhà nước xóa bỏ bản án phạm tội của người vi phạm sau khi thi hành xong bản án và thời gian thử thách. Sau khi được xóa án tích người đó sẽ được coi là người chưa từng bị kết án . Vậy điều kiện để được xoá án tích đối với người pháp tội được pháp luật quy định như thế nào? Hãy cùng phòng tư vấn pháp luật hình sự của Luật sư X tìm hiểu nhé.

Căn cứ pháp luật.

Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Nội dung tư vấn.

Điều kiện để được xóa án tích.

Án tích là hậu quả pháp lý của việc phạm tội, nó được coi như một tình tiết tăng nặng khi một người thực hiện các hành vi phạm tội. Án tích sẽ được xỏa bỏ sau khi người phạm tội đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Sau khi được xóa án tích người phạm tội sẽ được coi như chưa bị kết án. Một người sẽ được xóa án tích trong các điều kiện sau đây.

Đương nhiên được xóa án tích.

Căn cứ quy định tại điều 70 bộ luật hình sự 2015 một người đượcc nhiên được xóa án tích khi đáp ứng các điều kiện sau:

  • Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này.
  • Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời gian pháp luật quy định.
  • Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

Khi một người có đủ điều kiện để xóa án tích, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích.

Xóa án tích theo quyết định của Tòa án.

Căn cứ điều 10 luật sửa đổi luật hình sự 2017 để một người được xóa án tích cần đáp ứng các điều kiện sau:

  • Bị kết án về một trong các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này.
  • Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với người bị kết án căn cứ vào tính chất của tội phạm đã thực hiện, thái độ chấp hành pháp luật, thái độ lao động của người bị kết án.
  • Người bị kết án được Tòa án quyết định việc xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn pháp luật quy định.
  • Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung thì Tòa án quyết định việc xóa án tích từ khi người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt.

Căn cứ điều 72 bộ luật hình sự 2015 một người được xóa án tích khi đáp ứng các điều kiện sau:

  • Trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú đề nghị.
  • Người phạm tội đã bảo đảm được ít nhất một phần ba thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 70 và khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này.

Bài viết xem thêm.

Người dưới 16 tuổi giết người có phải chịu trách nhiệm hình sự.

Dịch vụ xóa án tích

Cách tính thời gian xóa án tích.

Trường hợp đương nhiên được xóa án tích.

Căn cứ điều 70 bộ luật hình sự 2015 quy định về thời gian thử thách như sau:

01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp xóa án tích theo quyết định của tòa án.

Căn cứ điều 71 bộ luật hình sự 2015 quy định về thời gian thử thách như sau:

01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

03 năm trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

07 năm trong trường hợp bị phạt tù trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Thủ tục xóa án tích.

Căn cứ điều 369 bộ luật tố tụng dân sự 2015 thủ tục xóa án tích được quy định như sau:

Đối với trường hợp đương nhiên được xóa án tích: Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được yêu cầu, nếu đủ điều kiện để được xóa án tích cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định xóa án tích.

Đối với trường hợp xóa án tích theo quyết định của Tòa án và xóa án tích trong trường hợp đặc biệt thời gian được xóa án tích là 13 ngày nếu đủ điều kiện được xóa án tích.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Hy vọng bài viết bổ ích với bạn đọc!

Để biết thêm thông tin chi tiết, tham khảo thêm dịch vụ tư vấn của Luật sư X hãy liên hệ 0833102102

Câu hỏi thường gặp.

Người được miễn hình phạt có bị đánh dấu là có án tích không?

Căn cứ khoản 2 điều 69 bộ luật hình sự 2015 người được miễn hình phạt không bị coi là có án tích.

Tội phạm từ 16 đến dưới 18 không bị coi là có án tích trong trường hợp nào?

Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý sẽ không bị coi là có án tích.

Bị tòa án bác đơn do không đủ điều kiện được xóa án tích thì bao lâu được nộp đơn lại?

Người bị Tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu, thì sau 01 năm kể từ ngày bị Tòa án bác đơn mới được xin xóa án tích; nếu bị bác đơn lần thứ hai trở đi, thì sau 02 năm kể từ ngày bị Tòa án bác đơn mới được xin xóa án tích.

Điều kiện được xóa án tích đối với tội phạm là người từ đủ 16 đến dưới 18 phạm tội đặc biệt nghiêm trọng?

Chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:
– 06 tháng trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo;
– 01 năm trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;
– 02 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;
– 03 năm trong trường hợp bị phạt tù trên 15 năm.”.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục
Luật Hình Sự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *