Đăng ký thường trú tại địa điểm nhà đang thuê có vi phạm quy định?

Tháng Tám 23, 2021
Đăng ký thường trú tại địa điểm nhà đang thuê có vi phạm quy định?
260
Views

Đăng ký thường trú tại địa điểm nhà đang thuê có vi phạm quy định?

Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống ổn định, lâu dài và đã được đăng ký thường trú. Thủ tục đăng ký thường trú mới nhất theo Luật cư trú 2020. Khi đăng ký thường trú thì thường công dân đăng ký tại nơi được xác định; là nhà của mình, có thời gian sinh sống lâu dài ở đó. Tuy nhiên, hiện nay nhiều người lao động đi làm việc xa quê hương; vậy Đăng ký thường trú tại địa điểm nhà đang thuê có vi phạm quy định? Hãy cùng tìm hiểu vấn đề này với Luật sư X.

Căn cứ pháp lý

Luật cư trú 2020

Nội dung tư vấn

Đăng ký thường trú là gì?

Đăng ký thường trú là việc công dân đăng ký nơi thường trú; của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này; làm thủ tục đăng ký thường trú cho họ.

Quyền và trách nhiệm của công dân về đăng ký thường trú

Trước hết là quyền của công dân về cư trú. Theo quy định tại Điều 9 Luật cư trú 2020, công dân có năm quyền sau đây:

Một là, lựa chọn, quyết định nơi thường trú của mình phù hợp với quy định của Luật này; và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Hai là, được cấp, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, giấy tờ khác liên quan đến cư trú. Ba là, được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện quyền cư trú. Bốn là, yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện biện pháp; bảo vệ quyền cư trú của mình. Năm là, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với hành vi vi phạm pháp luật; về cư trú theo quy định của pháp luật.

Về trách nhiệm, công dân phải chấp hành các quy định của pháp luật về thường trú. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu về thường trú; của mình cho cơ quan, người có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về thông tin, tài liệu đã cung cấp. Nộp lệ phí đăng ký thường trú. Xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan; đến thường trú khi cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu. Báo ngay với cơ quan đã đăng ký thường trú trú khi sổ hộ khẩu; giấy tờ khác liên quan bị mất hoặc bị hư hỏng.

Đăng ký thường trú tại địa điểm nhà đang thuê có vi phạm quy định?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú năm 2020; về điều kiện đăng ký thường trú được quy định như sau:

“Điều 20. Điều kiện đăng ký thường trú

3. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó;
b) Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08 m2 sàn/người
“.

Như vậy, muốn đăng ký thường trú tại địa điểm nhà đang thuê thì phải đáp ứng 2 điều kiện. Thứ nhất, được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý; cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ; và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký cùng hộ gia đình đó. Thứ hai, bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu; do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 8 m2 trên 1 sàn, 1 người.

Luật Cư trú năm 2020 cũng quy định cơ quan đăng ký thường trú là công an cấp xã, phường, thị trấn. Như vậy, công dân không phải mất thời gian đến công an quận, huyện để làm thủ tục. Thủ tục nhập hộ khẩu vào nhà người thân cũng được đơn giản hóa.

Hồ sơ đăng ký thường trú tại địa điểm nhà đang thuê

Trường hợp chủ nhà đồng ý để gia đình chị đăng ký thường trú tại địa chỉ nhà thuê, thì hồ sơ đăng ký thường trú theo khoản 3 Điều 21 Luật Cư trú năm 2020 bao gồm:

  • Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ nhà cho thuê hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản.
  • Hợp đồng cho thuê.
  • Giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú theo quy định.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, công dân đến nộp đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình cư trú để được giải quyết (Điều 22 Luật Cư trú năm 2020).

Thông tin liên hệ

Trên đây là quan điểm của Luật sư X về vụ việc “Đăng ký thường trú tại địa điểm nhà đang thuê có vi phạm quy định?“. Để biết thêm thông tin chi tiết về vụ việc hoặc giải đáp những vấn đề pháp lý khó khăn; vui lòng sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật hoặc liên hệ hotline: 0833.102.102.

Xem thêm:

Căn cứ pháp lý

Khi nào phải đăng ký thường trú mới?

Căn cứ khoản 4 Điều 22 Luật cư trú 2020 quy định: Người đã đăng ký thường trú mà chuyển đến chỗ ở hợp pháp khác và đủ điều kiện đăng ký thường trú thì có trách nhiệm đăng ký thường trú tại nơi ở mới theo quy định của Luật này trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện đăng ký.

Tài liệu, giấy tờ cần chuẩn bị khi đăng ký thường trú online?

Căn cứ khoản 1 Điều 21 Luật cư trú 2021 quy định cần chuẩn bị các loại tài liệu, giấy tờ là:
+ Tờ khai thay đổi thông tin cư trú.
+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc sở hữu chỗ ở hợp pháp.

Thủ tục đăng ký thường trú online

Bước 1: Truy cập Cổng dịch vụ công quản lý cư trú
Bước 2: Điền thông tin và tạo hồ sơ
Bước 3: Nộp hồ sơ và lệ phí
Bước 4: Nhận kết quả

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục
Luật Khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.