Trên cương vị chức trách nhiệm vụ được giao của Đảng viên là gì?

Tháng Tư 8, 2022
188
Views

Trách nhiệm là phải bảo đảm làm tròn những sự việc được giao cho dù là người đó ở cương vị nào, vị trí nào đều phải có nghĩa vụ thực hiện nhiệm vụ của bản thân, gia đình và xã hội. Con người có bao nhiêu vị trí, vai trò, chức năng trong các mối quan hệ xã hội thì có bấy nhiêu trách nhiệm. Trên cương vị chức trách nhiệm vụ được giao của Đảng viên là gì? Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu vấn đề này nhé.

Trên cương vị chức trách nhiệm vụ được giao

Căn cứ theo quy định tại Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011: 

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân; nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam; suốt đời phấn đấu cho mục đích; lý tưởng của Đảng; đặt lợi ích của Tổ quốc; của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị; Điều lệ Đảng; các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức; kỷ luật của Đảng; giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Theo đó; mỗi đảng viên phải là người có phong cách sống và làm việc thật mẫu mực. Luôn đặt lợi ích của tập thể và sự phát triển của đất nước cũng như sự lớn mạnh của Đảng lên hàng đầu. Chỉ có như thế; Đảng viên mới có thể hoàn thành tất cả nhiệm vụ được giao. Và đáp ứng được nguyện vọng của tổ chức nơi Đảng viên sinh hoạt. Do đó; sau mỗi năm làm việc; Đảng viên cần phải viết bản kiểm điểm cá nhân để có thể nhìn lại quá trình rèn luyện năm qua của mình. Từ đó đưa ra những đánh giá và rút kinh nghiệm cho năm tới.

Toàn bộ các đảng viên phải thực hiện bản kiểm điểm cá nhân mỗi năm một lần. Trừ những đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng và những đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng.

Trên cương vị chức trách nhiệm vụ được giao của Đảng viên là gì?

Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của Đảng

Về ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao; đó là khi được giao bất cứ một công việc gì; dù to hay nhỏ, khó hay dễ; người được giao việc phải đem hết tinh thần trách nhiệm để thực hiện công việc một cách tự giác, làm đến nơi đến chốn để đạt kết quả tốt nhất.

Nếu không có tinh thần, ý thức trách nhiệm, sẽ triển khai công việc một cách đại khái, qua loa, làm cho xong, cho có, hoặc dễ thì làm, khó thì bỏ và dẫn đến kết quả chất lượng công việc không cao, không đạt theo đúng yêu cầu đề ra. Ý thức trách nhiệm của mỗi người được thể hiện qua việc nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng và sáng tạo đường lối đó. Ý thức trách nhiệm sẽ quyết định đến chất lượng, hiệu quả công việc và để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao đòi hỏi cán bộ, đảng viên cần phải nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm. 

Một số giải pháp nâng cao vai trò của Đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao

Một là: Cán bộ, đảng viên cần nâng cao tính chủ động trong công việc; vận dụng một cách cụ thể; phù hợp vào lĩnh vực công việc chuyên môn được phân công; phụ trách. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong từng công việc cụ thể khi được lãnh đạo phân công để thực hiện.

Hai là: Cán bộ, đảng viên phải xây dựng cho mình một phương pháp làm việc khoa học; xây dựng kế hoạch cụ thể cho công việc của mình; có lịch làm việc cụ thể cho tuần; tháng; quý một cách phù hợp để khi triển khai công việc sẽ đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch và đạt chất lượng cao. Khi có công việc được giao; phải tranh thủ thời gian; dồn tâm sức để thực hiện và giải quyết một cách dứt khoát; việc nào xong việc nấy; chủ động sắp xếp để triển khai; không để việc khác chi phối khi đã có kế hoạch làm một việc gì.

Ba là: Cán bộ, đảng viên phải có tính chủ động nghiên cứu, đề xuất và sáng kiến trong triển khai thực hiện công việc chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao, tạo sự đổi mới thực sự trong tư duy, phương pháp làm việc nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham mưu. Ngoài ra, cán bộ, đảng viên phải tự giác nghiên cứu, cập nhật thông tin, nắm vững nội dung công việc chuyên môn trên lĩnh vực được giao, tham mưu cho lãnh đạo “đúng và trúng” vấn đề, từ đó công tác tham mưu mới hiệu quả cao.

Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm của Đảng viên

Thứ nhất, phải có phẩm chất đạo đức và phương pháp làm việc khoa học

Theo Hồ Chí Minh, để phụng sự Tổ quốc; đoàn thể, giai cấp, nhân dân ngày càng tốt hơn thì mọi cán bộ; đảng viên phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư: “Anh em viên chức bây giờ phải có 4 đức tính là: Cần; kiệm; liêm; chính”. Bởi vì, người cán bộ; đảng viên làm việc công; tiêu tiền công; lại có ít nhiều quyền hành nếu không có ý thức; thái độ và trách nhiệm cao; không có tính tiên phong gương mẫu; không vượt lên được chính bản thân mình; không biết tiết kiệm; lại còn tiêu xài phung phí của công thì rất dễ hủ bại; tha hóa.

Thứ hai, phải chủ động, sáng tạo, hết lòng, hết sức hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao

Để nêu cao ý thức tinh thần; trách nhiệm đòi hỏi cán bộ; đảng viên phải luôn chủ động trong thực thi công vụ; thực hiện chức trách; nhiệm vụ được giao trong mọi điều kiện; hoàn cảnh; kể cả khi gặp khó khăn; trở ngại. Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ; đảng viên phải năng động; sáng tạo; tự động thực hiện công việc phù hợp với tình hình, hoàn cảnh cụ thể, nhưng không tự tiện: “Có mắt ta phải trông, có óc ta phải nghĩ, có tay ta phải làm chứ”

Để nêu cao tinh thần, trách nhiệm với công việc, nhiệm vụ được giao thì phải hăng hái, làm việc phải khoa học, có chương trình, kế hoạch cụ thể từ phương hướng hành động, kết quả và hậu quả ra sao để có biện pháp phòng tránh; không làm việc một cách thụ động, thiếu trách nhiệm, không khoa học, không có nền nếp. Người chỉ rõ: “… có hăng hái. Nhưng hăng hái không chưa đủ, phải có kế hoạch, có phương hướng”

Trên cương vị chức trách nhiệm vụ được giao của Đảng viên là gì?

Thứ ba, phải có tinh thần và trách nhiệm cao đối với tự phê bình và phê bình; phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Hồ Chí Minh yêu cầu: “Bất kỳ ai, ở địa vị nào, làm công tác gì, gặp hoàn cảnh nào, đều phải có tinh thần trách nhiệm”. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, theo Người, cán bộ, đảng viên phải có tinh thần tự chỉ trích, tự phê bình. Từ đó, Người chỉ rõ, muốn tiến bộ, muốn không bị thụt lùi thì cán bộ, đảng viên phải không ngừng tiến lên, phải biết rút kinh nghiệm để khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, hạn chế, phải biết tự chỉ trích để không ngừng tiến bộ, phát triển và mạnh lên:

“Muốn được thích hợp với tình thế, muốn cùng tiến hay vượt các bạn khác ta cần phải nhận thức và tự giáo dục không ngừng, cần phải có sự thành thực tự vạch ra những khuyết điểm sai lầm để bồi bổ và sửa đổi đi. Sau khi làm xong một công tác gì, hay sau mỗi ngày làm việc, cần phải tự mình kiểm điểm xem có chỗ nào nhầm lẫn, chỗ nào chưa đầy đủ, có được ưu điểm gì nên nhớ, được kinh nghiệm gì quý đáng ghi. Phải bỏ hẳn thái độ ‘xong việc thì thôi’. Không chịu tự phê bình, tự chỉ trích thì không bao giờ tấn tới được”

Thứ tư, phải có tinh thần cầu thị, có chí tiến thủ, khiêm tốn, không kiêu ngạo.

Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Trước khi làm một việc gì phải cẩn thận suy xét xem việc đó thành công thì ảnh hưởng thế nào, thất bại thì ảnh hưởng thế nào”. “Mỗi một đồng chí ta phải có thái độ khiêm tốn, càng cựu, càng giỏi, càng phải khiêm tốn, phải có lòng cầu tiến bộ… Tự mãn, tự tức là co mình lại, không cho mình tiến bộ thêm”. 

Trong Bài nói chuyện tại Lễ Tốt nghiệp Khóa V, Trường Huấn luyện cán bộ Việt Nam, Người nói: “… anh em phải siêng năng, tiết kiệm, phải có thái độ khiêm nhường, chớ kiêu ngạo. Nếu anh em nhớ được tất cả những điều đó thì không lo gì không tiến bộ được dễ dàng và các công việc của Chính phủ và Đoàn thể giao cho anh em sẽ làm thành công được rực rỡ”.

Có thể bạn quan tâm

Thông tin liên hệ Luật sư X

Trên đây là tư vấn của Luật sư X về vấn đề Trên cương vị chức trách nhiệm vụ được giao của Đảng viên là gì?. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên; để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến đăng ký bảo vệ thương hiệu, xác nhận tình trạng độc thân, dịch vụ giải thể công ty, tạm dừng công ty, mẫu đơn xin giải thể công ty, giấy phép bay flycam, xác nhận độc thân, đăng ký nhãn hiệu,…. của Luật sư X, hãy liên hệ: 0833102102. Hoặc qua các kênh sau:

Câu hỏi thường gặp

Về tư tường chính trị của Đảng viên được quy định ra sao?

 Về tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như đường lối của Đảng; chấp hành và tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, bạn bè, nhân dân thực hiện các đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước; tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị, học tập nghị quyết của đảng để nâng cao bản lĩnh chính trị của bản thân.

Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao được phân chia như thế nào?

– Thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định: Thực hiện đúng quyền hạn; chức trách của mình trong công việc; đóng đảng phí đầy đủ…
– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu; nhiệm vụ được giao: Hoàn thành mọi chỉ tiêu được giao trong năm và đạt được những kết quả khả quan.
– Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện; phấn đấu hàng năm: cố gắng rèn luyện, ôn tập kiến thức và học hỏi kinh nghiệm từ lãnh đạo, từ những đồng nghiệp đi trước và thực tế để có những đề xuất đúng đắn, kịp thời, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 Giải pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của Đảng viên là gì?

Xây dựng thời gian biểu hợp lý để có thể có nhiều thời gian trong nghiên cứu, tìm hiểu các đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước.

5/5 - (3 bình chọn)
Chuyên mục
Luật Khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.