Thủ tục xin giấy phép hoạt động tư vấn việc làm tại tỉnh Lai Châu

Tháng Mười 28, 2021
171
Views

Lai Châu là một tỉnh vùng cao biên giới, núi đồi dốc; địa hình chia cắt, xen kẽ nhiều thung lũng sâu và hẹp; lại có nhiều cao nguyên, sông suối nên khó khăn cho việc phát triển giao thông. Dẫn đến việc học nghề, tiếp cận, tìm kiếm việc làm của người dân gặp nhiêu khó khăn. Do đó, hoạt động tư vấn việc làm có tiềm năng phát triển lớn. Vậy thủ tục xin giấy phép hoạt động tư vấn việc làm tại Lai Châu được thực hiện như thế nào? Trong nội dung bài viết này, Luật sư X sẽ giới thiệu đến bạn đọc quy định của pháp luật về vấn đề này.

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn

Hoạt động tư vấn việc làm gồm những gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định 23/2021/NĐ-CP; quy định các hoạt động tư vấn việc làm của doanh nghiệp bao gồm:

+ Tư vấn, định hướng về nghề nghiệp, khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động lựa chọn ngành nghề, phương án đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

+ Tư vấn việc làm cho người lao động để lựa chọn vị trí việc làm phù hợp với khả năng và nguyện vọng; tư vấn về kỹ năng tham gia dự tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;

+ Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển, sử dụng và quản lý lao động; về quản trị và phát triển việc làm, phát triển nguồn nhân lực;

+ Tư vấn về chính sách lao động, việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động.

Doanh nghiệp hoạt động tư vấn việc làm tại Lai Châu cần thỏa mãn những điều kiện gì?

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 23/2021/NĐ-CP; quy định điều kiện cấp giấy phép hoạt động tư vấn việc làm tại Lai Châu như sau:

Doanh nghiệp có địa điểm trụ sở

Doanh nghiệp phải có địa điểm đặt trụ sở để tổ chức hoạt động tư vấn việc làm thuộc sở hữu của doanh nghiệp; hoặc được doanh nghiệp thuê ổn định theo hợp đồng từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

Doanh nghiệp phải thực hiện ký quỹ 300.000.000 đồng

Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ tại ngân hàng thương mại của Việt Nam; hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Doanh nghiệp được hưởng lãi suất từ tiền ký quỹ theo thỏa thuận với ngân hàng nhận ký quỹ; và phù hợp quy định của pháp luật. Và chỉ được rút tiền ký quỹ khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Tiền ký quỹ của doanh nghiệp được sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện; hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong hoạt động dịch vụ việc làm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp bổ sung tiền ký quỹ trong 30 ngày; kể từ ngày rút tiền ký quỹ để thanh toán; đối với trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn, không đủ khả năng bồi thường cho người lao động, người sử dụng lao động; do vi phạm quy định về dịch vụ việc làm.

Điều kiện về người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm phải bảo đảm điều kiện:

+ Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020;

+ Không thuộc một trong các trường hợp sau đây: đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến dịch vụ việc làm;

+ Có trình độ từ đại học trở lên hoặc đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động từ đủ 02 năm (24 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

Thủ tục xin giấy phép hoạt động tư vấn việc làm tại Lai Châu

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép hoạt động tư vấn việc làm tại Lai Châu

Căn cứ Điều 17 Nghị định 23/2021/NĐ-CP; quy định khi thành lập công ty về lĩnh vực tư vấn việc làm; người thành lập doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

Giấy đề nghị cấp giất phép của doanh nghiệp (theo mẫu).

Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm (theo mẫu).

01 bản sao được chứng thực từ bản chính hặc bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh để tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm từ 03 năm (36 tháng) trở lên (kèm bản gốc).

Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (theo mẫu).

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu người đại diện là người nước ngoài; thì được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích…

01 bản sao chứng thực từ bản chính hoặc bản sao bằng Đại học trở lên; hoặc một trong các văn bản chứng minh thời gian trực tiếp làm chuyên môn; hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động từ đủ 02 năm (24 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép (kèm bản gốc).

Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao hợp đồng lao động; hoặc hợp đồng làm việc; hoặc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (kèm bản gốc).

Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao quyết định bổ nhiệm; hoặc văn bản công nhận kết quả bầu cử của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (kèm bản gốc).

Bước 2: Nộp hồ sơ và nhận kết quả

Căn cứ quy định tại khoản 1, 2 Điều 18 Nghị định 23/2021/NĐ-CP; quy định như sau:

Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị cấp giấy phép. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính các, trung thực của hồ sơ.

Sau khi kiểm tra đủ giấy tờ đầy đủ hợp lệ theo quy định; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định; cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, cấp giấy phép đối với doanh nghiệp. Trường hợp không cấp giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Bước 3: Thông báo hoạt động tư vấn việc làm

Theo quy định tại Điều 30 Nghị định 23/2021/NĐ-CP; quy định về thông báo hoạt động tư vấn việc làm như sau:

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp giấy phép; doanh nghiệp phải thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về giấy phép; địa điểm, lĩnh vực hoạt động, tên người đại diện theo pháp luật; số điện thoại, e-mail, website.

Trước 10 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu hoạt động dịch vụ việc làm; doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính về ngày bắt đầu hoạt động.

Hy vọng những thông tin Luật sư X cung cấp hữu ích với bạn đọc!

Để biết thêm thông tin chi tiết, tham khảo thêm dịch vụ tư vấn của Luật sư X hãy liên hệ 0833102102

Mời bạn xem thêm: Dịch vụ xin giấy phép hoạt động tư vấn việc làm năm 2021

Câu hỏi thường gặp

Cơ quan nào có nhiệm vụ phân tích, dự báo và phổ biến thông tin thị trường lao động?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì việc phân tích, dự báo và phổ biến thông tin thị trường lao động thuộc thẩm quyền.
Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức việc phân tích, dự báo và phổ biến thông tin thị trường lao động trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Doanh nghiệp hoạt động tư vấn việc làm rút tiền ký gửi tại ngân hàng thì cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Hồ sơ rút tiền ký quỹ gửi ngân hàng nhận ký quỹ, gồm các giấy tờ sau:
+ Văn bản đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp quy định.
+ Văn bản đồng ý về việc rút tiền ký quỹ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
+ Chứng từ rút tiền ký quỹ theo quy định của ngân hàng nhận ký quỹ (nếu có).

Chi nhánh hoạt động dịch vụ việc làm có nghĩa vụ gì?

Nghĩa vụ của chi nhánh hoạt động dịch vụ việc làm bao gồm:
+ Niêm yết công khai quyết định của doanh nghiệp giao nhiệm vụ cho chi nhánh hoạt động dịch vụ việc làm và bản sao được chứng thực từ bản chính giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp tại trụ sở chi nhánh;
+ Báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chi nhánh định kỳ 06 tháng, hàng năm hoặc đột xuất về kết quả hoạt động dịch vụ việc làm của chi nhánh theo Mẫu số 08 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục
Luật Khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.