Thông tư 26 đánh giá chuẩn giáo viên mầm non

Tháng Tư 1, 2022
603
Views

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm mà giáo viên mầm non cần phải đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục mầm non. Thông tư 26 đánh giá chuẩn giáo viên mầm non ra sao? Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu vấn đề này nhé.

Thông tư 26 đánh giá chuẩn giáo viên mầm non

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị; đạo đức; lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm mà giáo viên mầm non cần phải đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục mầm non.

Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là việc xác định mức độ đạt được về phẩm chất, năng lực của giáo viên theo quy định của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Lưu ý: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non gồm 05 lĩnh vực: phẩm chất nhà giáo; Phát triển chuyên môn; nghiệp vụ; Xây dựng môi trường giáo dục; Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường; gia đình và cộng đồng; Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc); ứng dụng công nghệ thông tin; thể hiện khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Thông tư 26 đánh giá chuẩn giáo viên mầm non ra sao?

Thông tư 26 đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non có ý nghĩa quan trọng như sau:

– Làm căn cứ để giáo viên mầm non tự đánh giá phẩm chất; năng lực; xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất; bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn; nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

– Làm căn cứ để các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu; xây dựng và thực hiện chế độ; chính sách phát triển đội ngũ giáo viên mầm non; lựa chọn và sử dụng đội ngũ giáo viên mầm non cốt cán.

– Làm căn cứ để cơ sở giáo dục mầm non đánh giá phẩm chất; năng lực chuyên môn; nghiệp vụ của giáo viên mầm non; xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên đáp ứng mục tiêu giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non; địa phương và của ngành Giáo dục.

– Làm căn cứ để các cơ sở đào tạo; bồi dưỡng giáo viên xây dựng; phát triển chương trình và tổ chức đào tạo; bồi dưỡng phát triển phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của giáo viên mầm non.

Phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo thông tư 26

Phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non được ban hành Kèm theo Công văn số 5569/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể trong Phiếu đánh giá sẽ gồm các nội dung chính như:

– Thông tin của giáo viên thực hiện đánh giá: họ tên giáo viên, trường, nhóm/ lớp phụ trách….;

– Giáo viên nghiên cứu Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT, đọc kỹ nội dung yêu cầu các mức của từng tiêu chí, đối chiếu với các minh chứng và kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trong năm học, tự đánh giá (đánh dấu x) theo các mức như sau chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (K); Tốt (T)

– Nhận xét của giáo viên, ghi rõ điểm mạnh, cùng những vấn đề được cải thiện;

– Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm học tiếp theo;

– Xếp loại kết quả đánh giá;

– Giáo viên ký và ghi rõ họ tên;

Thông tư 26 đánh giá chuẩn giáo viên mầm non ra sao?

Hướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Để việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non một cách Khách quan, hiệu quả thì với mỗi tiêu chuẩn chúng tôi sẽ đưa ra một số ví dụ cụ thể, giáo viên cần chú ý như sau:

Đối với tiêu chuẩn 1:

Về Phẩm chất nhà giáo, cần hiểu rõ đó là việc giáo viên phải tuân thủ các quy định và rèn luyện về đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức và tạo dựng phong cách nhà giáo.

Từ đó, dựa vào thực tiễn của nhà trường và địa phương đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT có thể đưa ra đánh giá Mức độ đạt được của tiêu chí theo các mức:

– Mức đạt: Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo;

–  Mức khá: Có ý thức tự học, tự rèn luyện và phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo;

– Mức tốt: Là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức nhà giáo.

Cùng với đó là ví dụ minh chứng cho việc đánh giá ở mức đạt trong việc thực hiện nghiêm túc các quy định nhà giáo như:

– Bản đánh giá và phân loại giáo viên ghi nhận về việc giáo viên thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo, không vi phạm quy định về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em…;

– Bản kiểm điểm cá nhân có xác nhận của chi bộ nhà trường/bản nhận xét đảng viên hai chiều có xác nhận của chi bộ nơi cư trú ghi nhận giáo viên có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt (nếu là đảng viên);

– Biên bản họp cha mẹ trẻ em ghi nhận giáo viên nghiêm túc, đối xử đúng mực đối với trẻ em, luôn quan tâm, nhắc nhở các em trong quá trình rèn luyện học tập.

Đối với tiêu chuẩn 2:

Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ, tức là Nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm mầm non; thường xuyên cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục phát triển toàn diện trẻ em theo Chương trình giáo dục mầm non.

Ví dụ: trong tiêu chí Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe trẻ em được đánh giá xếp loại như sau:

– Mức đạt: Thực hiện được kế hoạch nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trong nhóm, lớp; đảm bảo chế độ sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng, vệ sinh, an toàn và phòng bệnh cho trẻ em theo Chương trình giáo dục mầm non;

– Mức khá: Chủ động, linh hoạt thực hiện đổi mới các hoạt động nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe, đáp ứng các nhu cầu phát triển khác nhau của trẻ em và điều kiện thực tiễn của trường, lớp;

– Mức tốt: Chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc thực hiện các hoạt động nuôi dưỡng và chăm sóc nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ em.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ 

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về “Thông tư 26 đánh giá chuẩn giáo viên mầm non ra sao?”. Nếu quý khách có nhu cầu soạn thảo hồ sơ ngừng kinh doanh; xin hợp pháp hóa lãnh sự,  đăng ký bảo vệ thương hiệu; cách tra cứu quy hoạch xây dựng, xin giấy phép bay flycam… của chúng tôi; mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Liên hệ hotline: 0833.102.102.

FaceBook: www.facebook.com/luatsux

Tiktok: https://www.tiktok.com/@luatsux

Youtube: youtube.com/Luatsux

Câu hỏi thường gặp

Tiêu chuẩn về phẩm chất nhà giáo trong Thông tư 26 được quy định ra sao?

Giáo viên tuân thủ những pháp luật và rèn luyện đạo đức nhà giáo ; san sẻ kinh nghiệm tay nghề, tương hỗ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức và tạo dựng phong thái nhà giáo .
– Tiêu chí 1 : Đạo đức nhà giáo
– Tiêu chí 2 : Phong cách thao tác

Tiêu chuẩn về xây dựng môi trường giáo dục quy định ở Thông tư 26 như thế nào?

Xây dựng thiên nhiên và môi trường giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh, thân thiện ; thực thi quyền dân chủ trong nhà trường .- Tiêu chí 9 : Xây dựng thiên nhiên và môi trường giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh, thân thiện- Tiêu chí 10 : Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục
Luật Khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.