Thẻ: Độ tuổi được mua xe và đứng tên trên giấy chứng nhận xe.

Trending