Thẻ: Có được xây nhà trên đất quy hoạch cây xanh không?

Tư vấn pháp luật miễn phí

X