Quốc gia là thực thể pháp lý bao gồm những gì?

Tháng Tư 20, 2022
116
Views

Quốc gia là chủ thể chính yếu nhất của luật pháp quốc tế. Tính đến hiện tại có khoảng 195 quốc gia trên Thế giới. Địa nghĩa quốc gia thường được thảo luận dưới tiêu đề “tư cách quốc gia” hay “sự hình thành quốc gia”. Quốc gia là cụm từ mà chúng ta đã nghe đi nghe lại từ lúc lọt lòng cho tới khi rời xa cõi đời. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ được ý nghĩa của cụm từ này theo quy định của pháp luật cũng như tầm quan trọng của nó. Quốc gia là thực thể pháp lý bao gồm những gì? Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu vấn đề này nhé.

Quốc gia là thực thể pháp lý bao gồm?

Quốc gia là một khái niệm không gian; văn minh; xã hội và chính trị; trừ tượng về tinh thần; tình cảm và pháp lý; để chỉ về một lãnh thổ có chủ quyền; một chính quyền và những con người của các dân tộc có trên lãnh thổ đó; họ gắn bó với nhau bằng luật pháp; quyền lợi; văn hóa; tôn giáo; ngôn ngữ; chữ viết qua quá trình lịch sử lập quốc và những con người chấp nhận nền văn hóa cũng như lịch sử lập quốc đó cùng chịu sự chi phối của chính quyền  và họ cùng nhau chia sẻ quá khứ cũng như hiện tại và cùng nhau xây dựng một tương lai chung trên vùng lãnh thổ có chủ quyền đó.

– Quốc gia cũng thường dùng để chỉ một nước hay một đất nước; tuy thường được dùng để thay thế cho nhau nhưng chúng mang những mang sắc thái khác nhau.

– Quốc gia là chủ thể chính yếu nhất của luật pháp quốc tế. Tính đến hiện tại có khoảng 195 quốc gia trên Thế giới. Địa nghĩa quốc gia thường được thảo luận dưới tieu đề “tư cách quốc gia” hay “sự hình thành quốc gia”.

– Thông thường các giáo trình khi đề cập đến định nghĩa quốc gia thường bắt đầu bằng Công ước về quyền và nghĩa vụ của quốc gia năm 1933 (Công ước Montevideo).

Quốc gia là thực thể pháp lý bao gồm những gì?

Quốc gia là thực thể pháp lý bao gồm các yếu tố cấu thành?

Một quốc gia với tư cách là chủ thể của luật pháp quốc tế nên có tiêu chí sau:

– Dân cư thường trú.

– Lãnh thổ xác định.

– Chính quyền.

– Khả năng tham gia vào quan hệ với các quốc gia khác.

Vấn đề chủ quyền của quốc gia được quy định ra sao?

– Việc thừa nhận một thực thể có tư cách quốc gia trong quan hệ quốc tế thường dựa vào các điểm được nêu ở phần trên nhưng một quốc gia đang tồn tại trong thực tế có xác định sẽ thiết lập quan hệ với thục thể có đầy đủ tiêu chí của quốc gia.

– Một thực thể có đủ các yếu tố cấu thành quốc gia nhưng không thể buộc các quốc gia khác công nhận  quốc gia khác công nhận tư cách quốc gia của thực thể này trong một quan hệ song phương. Việc công nhận và thiết lập quan hệ hợp tác giữa các quốc gia với nhau hoàn toàn tùy thuộc vào ý chí và mong muốn chủ quan của các quốc gia trên cơ sở chủ quyền quốc gia.

– Khác với chủ thể phái sinh; quốc gia là chủ thể có thuộc tính pháp lý – chính trị đặc thù là chủ quyền; với thuật ngữ phổ cập là chủ quyền quốc gia. Thuyết này xuất hiện vào  khoảng thế kỳ XV – XVI ở châu Âu với tính cách là trào lưu chống lại quyền lực vô hạn của Đức Giáo Hoàng và Hoàng đế La Mã. Các luật gia quốc tế danh tiếng như Grotius, Bodin, Achiavel … là những người đầu tiên khởi xướng Thuyết chủ quyền tuyệt đối.

Quyền và nghĩa vụ quốc tế cơ bản của quốc gia là gì?

Thứ nhất: Quyền cơ bản của quốc gia

– Quyền bình đẳng về chủ quyền và quyền lợi.

– Quyền được tự vệ cá nhân hoặc tự vệ tập thể.

– Quyền được tổn hại trong hòa bình và độc lập.

– Quyền bất khả xâm phạm về lãnh thổ.

– Quyền được tham gia vào việc xây dựng các quy phạm pháp luật quốc tế.

– Quyền được trở thành viên của tổ chức quốc tế phổ biến.

Thứ hai: Nghĩa vụ cơ bản của quốc gia

– Tôn trọng chủ quyền của các quốc gia.

– Tôn trọng sự bất khả xâm phạm lãnh thổ của các quốc gia khác.

– Không áp dụng vũ lực và đe dọa bằng vũ lực.

– Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

– Hợp tác hữu nghị với các quốc gia khác nhằm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

– Tông trọng nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ quốc tế.

– Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng các phương pháp hòa bình.

– Tôn trọng những quy phạm Jus cogens và những cam kết quốc tế.

Quốc gia là thực thể pháp lý bao gồm những gì?

Quốc gia là chủ thể của luật quốc tế

Luật quốc tế là hệ thống các nguyên tắc và quy phạm điều chỉnh quan hệ phát sinh giữa các quốc gia ở những cấp độ và khuôn khổ hợp tác khác nhau, về phương diện khoa học và pháp lý, việc xác định một thực thể là chủ thể của Luật quốc tế thường phải dựa trên các dấu hiệu cơ bản:

– Có sự tham gia vào những quan hệ quốc tế do luật quốc tế điều chỉnh (tức là tham gia vào quan hệ pháp luật quốc tế);

– Có ý chí độc lập (không lệ thuộc vào các chủ thể khác) trong sinh hoạt quốc tế;

– Có đầy đủ quyền và nghĩa vụ riêng biệt đối với các chủ thể khác thuộc phạm vi điều chỉnh của luật quốc tế;

– Có khả năng độc lập gánh vác những trách nhiệm pháp lý quốc tế do những hành vi mà chủ thể đã thực hiên gây ra.

Căn cứ vào các dấu hiệu nêu trên, chủ thể luật quốc tế là thực thể độc lập tham gia vào những quan hệ do luật quốc tế điều chỉnh, có đầy đủ quyền, nghĩa vụ và khả năng gánh, vác trách nhiệm pháp lý quốc tế từ những hành vi mà chính chủ thể thực hiện.

Có thể bạn quan tâm

Thông tin liên hệ Luật sư X

Trên đây là tư vấn của Luật sư X về vấn đề Quốc gia là thực thể pháp lý bao gồm những gì?. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên; để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến tại mẫu đơn xác nhận độc thân, xác nhận tình trạng độc thân, đăng ký bảo vệ thương hiệu, giải thể công ty tnhh 1 thành viên, tạm dừng công ty, mẫu đơn xin giải thể công ty, giấy phép bay flycam, xác nhận độc thân, đăng ký nhãn hiệu,…. của Luật sư X, hãy liên hệ: 0833102102. Hoặc qua các kênh sau:

Câu hỏi thường gặp

Quốc gia là chủ thể cơ bản của luật quốc tế có đúng không?

Quốc gia là chủ thể chủ yếu cơ bản của luật quốc tế hiện đại bởi vì :
– Quốc gia cũng là chủ thể cơ bản của luật quốc tế bởi vì nếu không có quốc gia thì bản thân luật quốc tế không có cơ sở tồn tại và phát triển. Khi các quốc gia ra đời có mối quan hệ mật thiết với nhau và chịu sự điều chỉnh trong quan hệ quốc tế, quốc gia được coi là hạt nhân của toàn bộ hệ thống pháp luật quốc tế.
– Quốc gia là chủ thể đầu tiên, chủ thể trước hết xây dựng pháp luật quốc tế; quốc gia là chủ thể ban đầu của luật quốc tế bởi vì nó xuất hiện như một chủ thể đầu tiên của luật quốc tế. Trong quá trình thi hành luật quốc tế, quốc gia cũng là chủ thể đầu tiên cho việc thi hành pháp luật quốc tế.

Quyền quốc tế cơ bản của quốc gia là gì?

+ Quyền bình đẳng về chủ quyền và quyền lợi;
+ Quyền được tự vệ cá nhân hoặc tự vệ tập thể;
+ Quyền được tồn tại trong hòa bình và độc lập;
+ Quyền bất khả xâm phạm về lãnh thổ;
+ Quyền được tham gia vào việc xây dựng các quy phạm pháp luật quốc tế;
+ Quyền được trở thành thành viên của các tổ chức quốc tế phổ biến.

Nghĩa vụ quốc tế cơ bản của quốc gia là gì?

+ Tôn trọng chủ quyền của các quốc gia;
+ Tôn trọng sự bất khả xâm phạm về lãnh thổ của các quốc gia khác;
+ Không áp dụng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực;
+ Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau;
+ Hợp tác hữu nghị với các quốc gia khác nhằm duy trì hòa bình, an ninh quốc tế;
+ Tôn trọng nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ quốc tế;


5/5 - (2 bình chọn)
Chuyên mục
Luật Khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.