Phân biệt chia và tách doanh nghiệp

Tháng Tám 4, 2021
Chia và tách doanh nghiệp
1598
Views

Chia tách doanh nghiệp là các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp tại Việt Nam. Trong bài viết lần này Luật sư X gửi đến các bạn nội dung ” phân biệt chia và tách doanh nghiệp.”

Căn cứ pháp luật

Luật doanh nghiệp 2020

Nội dung tư vấn

Điểm giống nhau giữa chia và tách doanh nghiệp

+ Đều là các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp.

+ Đối tượng của chi tách doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

+ Các công ty mới sau khi chia tách sẽ có cùng loại hình với công ty bị chia tách.

+ Sau khi chia tách vẫn các công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính của công ty trước khi chia tách.

+ Thủ tục chia, tách doanh nghiệp đều tương tự như nhau, hồ sơ nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, cụ thể:

 • Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua nghị quyết, quyết định chia công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty;
 • Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
 • Sau khi thực hiện xong thủ tục, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập đặt trụ sở chính gửi thông tin cho Cơ quan thuế. Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi thông tin cho Phòng đăng ký kinh doanh về việc doanh nghiệp đã hoàn thành việc quyết toán và chuyển giao nghĩa vụ thuế.

Điểm khác nhau giữa chia và tách doanh nghiệp

Trường hợp chia doanh nghiệp

+ Căn cứ pháp lý: Điều 198 luật doanh nghiệp 2020.

+ Khái niệm: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị chia) để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới.

+ Mục đích: Thành lập hai hoặc nhiều công ty mới.

Ví dụ: A= B+C+…

+ Trách nhiệm với các khoản nợ: Công ty cũ không còn hoạt động. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện nghĩa vụ này.

+ Hậu quả pháp lý: Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp tách doanh nghiệp

+ Căn cứ pháp lý: Điều 199 luật doanh nghiệp 2020.

+ Khái niệm: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

+ Mục đích: Thành lập một hoặc một số công ty mới.

Ví dụ: A= A+B

+ Trách nhiệm đối với các khoản nợ: Công ty cũ bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty được tách, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

+ Hậu quả pháp lý: Công ty bị chia tách tồn tại song song với công ty mới được thành lập.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mới

Công ty cổ phần, công ty TNHH 2 thành vien trở lên

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

+ Điều lệ công ty.

+ Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

+ Nghị quyết, quyết định về việc chia, tách công ty.

+ Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chia, tách công ty

+ Bản sao các giấy tờ sau đây:

 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;
 • Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty bị chia, tách.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

+ Điều lệ công ty.

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty bị chia, tách.

+ Nghị quyết, quyết định chia, tách công ty.

+ Bản sao các giấy tờ sau đây:

 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Xem thêm:

Chia tách doanh nghiệp

Hợp nhất doanh nghiệp là gì?

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Hy vọng bài viết bổ ích với bạn đọc!

Hãy liên hệ khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp của Luật sư X: 0833.102.102.

Câu hỏi thường gặp

Trách nhiệm đăng ký thay đổi vố điều lệ của doanh nghiệp bị tách?

Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, số lượng thành viên, cổ đông tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên, cổ đông giảm xuống (nếu có).

Thời hạn thông báo cho chủ nợ về việc doanh nghiệp bị chia tách là bao lâu?

 • Nghị quyết, quyết định chia tách công ty phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết;
 • Nội dung nghị quyết, quyết định tách doanh nghiệp?

  Nghị quyết, quyết định tách công ty phải gồm các nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; cách thức tách công ty; giá trị tài sản, quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty

  Nội dung nghị quyết, quyết định chia doanh nghiệp?

  Nghị quyết, quyết định chia công ty phải gồm các nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia, tên các công ty sẽ thành lập; nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản công ty; phương án sử dụng lao động; cách thức phân chia, thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập; nguyên tắc giải quyết nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty

  5/5 - (2 bình chọn)
  Chuyên mục
  Luật Doanh Nghiệp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.