Khi nào công chức được nâng bậc lương trước thời hạn?

Tháng Tám 11, 2021
456
Views

Công chức được nâng bậc lương trước thời hạn trong những trường hợp nào? Điều kiện để công chức được tăng lương là gì? Tỷ lệ tăng lương là bao nhiêu?… Đây là vấn đề được công chức quan tâm tìm hiểu. Do đó, trong nội dung bài viết này; Luật sư X sẽ giới thiệu đến bạn đọc quy định của pháp luật về vấn đề này.

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn

Công chức là ai?

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008 sửa đổi bổ sung 2019 quy định:

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Như vậy, để trở thành công chức phải đáp ứng điều kiện: phải đủ 18 tuổi trở lên; Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; Có đơn dự tuyển, lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt. Công chức hiện nay được tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển; trừ trường hợp đã có cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo… Ngoài ra, công chức phải trải qua quá trình tập sự để làm quen với môi trường công tác; tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Công chức sẽ làm việc tại các cơ quan đơn vị là: cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam; Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; Bộ, cơ quan ngang Bộ và các tổ chức khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập; cơ quan hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện; hệ thống Tòa án nhân dân, hệ thống Viện Kiểm sát nhân dân; cơ quan của tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, tỉnh, huyện; cơ quan, đơn vị của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Khi nào công chức được nâng bậc lương trước thời hạn?

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV và Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV quy định: 02 trường hợp công chức được lương trước thời hạn, cụ thể như sau:

Công chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV quy định như sau:

Điều 3. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn

1, Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

a) Điều kiện và chế độ được hưởng:

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

Như vậy, theo quy định trên, công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao; được xét nâng bậc lương trước thời hạn nếu đáp ứng đủ điều kiện sau đây:

+ Có quyết định công nhận bằng văn bản của cấp có thẩm quyền về việc lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Công chức chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh.

+ Công chức được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ; nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

+ Tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

Công chức được nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV quy định như sau:

Điều 3. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn

2, Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này; chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

Theo quy định trên, công chức có thông báo nghỉ hưu được xét nâng bậc lương trước thời hạn; nếu đáp ứng đủ điều kiện sau đây:

+ Công chức chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh.

+ Công chức được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ; nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

+ Kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định.

Ngoài ra, trong trường hợp công chức vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu. Thì chỉ được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; hoặc nâng bậc lương trước thời hạn do có thông báo nghỉ hưu.

Hy vọng những thông tin Luật sư X cung cấp hữu ích với bạn đọc!

Để biết thêm thông tin chi tiết, tham khảo thêm dịch vụ tư vấn của Luật sư X hãy liên hệ Hotline: 0833102102

Mời bạn xem thêm: Công chức dùng bằng giả có bị đuổi việc không?

Câu hỏi thường gặp

Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có bị áp dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương không?

Căn cứ khoản 1,2 Điều 79 Luật cán bộ công chức 2008 sửa đổi, bổ sung 2019 quy định: công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không bị áp dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương.

Thời gian công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng có được hưởng lương không?

Căn cứ khoản 2 Điều 49 Luật cán bộ công chức 2008 sửa đổi 2019 quy định: Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng được hưởng nguyên lương và phụ cấp; thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thâm niên công tác liên tục, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật.

Khi nào công chức đã bị kỷ luật mới được nâng bậc lương?

Căn cứ Điều 82 Luật cán bộ công chức 2008 sửa đổi 2019 quy định: Công chức bị khiển trách hoặc cảnh cáo thì thời gian nâng lương bị kéo dài 06 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực; nếu bị giáng chức, cách chức thì thời gian nâng lương bị kéo dài 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục
Luật Khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.