Đóng BHXH thế nào khi đã nghỉ việc chờ lương hưu?

Tháng Sáu 8, 2021
Đóng BHXH thế nào khi đã nghỉ việc chờ lương hưu?
166
Views

Một trong các băn khoăn lớn nhất của người lao động là liên quan đến các vấn đề về trợ cấp và bảo hiểm xã hội. Theo quy định của pháp luật hiện hành, người đóng đủ 35 năm tiền BHXH sẽ được hưởng mức lương hưu là 75%. Tuy nhiên, một số trường hợp người lao động nghỉ việc trước khi đóng đủ số năm quy định; vậy phải làm sao để được hưởng đủ 75% lương hưu? Đóng BHXH thế nào khi đã nghỉ việc chờ lương hưu? Phòng tư vấn pháp lý luật lao động của Luật sư X xin thông tin tới bạn.

Căn cứ pháp lý

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

Nghị định số 134/2015/NĐ-CP.

Nội dung tư vấn

Câu hỏi

Chào Luật sư X,

Năm nay tôi 57 tuổi, đóng BHXH được 34 năm 9 tháng, muốn đóng thêm 3 tháng BHXH cho đủ 35 năm để hưởng lương hưu mức 75% có được không?

Tôi đã nghỉ việc được 2 tuần và đàn chờ được hưởng lương hưu thì phải đóng BHXH như thế nào?

Mong Luật sư giải đáp.

Đóng BHXH thế nào khi đã nghỉ việc chờ lương hưu?

Chào bạn, cảm ơn câu hỏi của bạn. Luật sư X xin được tư vấn cho bạn như sau.

Căn cứ quy định tại khoản 4 điều 2, khoản 1 điều 73, điểm a khoản 2 điều 74 Luật BHXH năm 2014 có quy định như sau

Khoản 4 điều 2 Luật BHXH 2014

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

Khoản 1 điều 73 Luật BHXH 2014

1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;

b) Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.”

ĐIểm a khoản 2 điều 74 Luật BHXH 2014

2. Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính như sau:

a) Người nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018; tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội; sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%;

Như vậy, người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên; và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; thì thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Tỷ lệ hưởng lương hưu có mức tối đa là 75%. Trường hợp của ông, ta có thể thấy chỉ còn thiếu 3 tháng nữa là đủ điều kiện nhận mức lương hưu 75%. Vậy, ông có thể tham gia đóng BHXH tự nguyện cho 3 tháng thiếu nói trên.

Phương thức và mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện giải quyết vấn đề “Đóng BHXH thế nào khi đã nghỉ việc chờ lương hưu”

Căn cứ theo khoản 1 điều 9, khoản 1; và 2 điều 10 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29-12-2015 của Chính phủ; quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện

Điều 9. Phương thức đóng

Phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Khoản 2 Điều 87 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

1. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; được chọn một trong các phương thức đóng sau đây; để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

a) Đóng hằng tháng;

b) Đóng 03 tháng một lần;

c) Đóng 06 tháng một lần;

d) Đóng 12 tháng một lần;

đ) Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

e) Đóng một lần cho những năm còn thiếu; đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu; theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng); thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Điều 10. Mức đóng

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Khoản 1 Điều 87 của Luật Bảo hiểm xã hội và theo phương thức đóng tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định này được quy định như sau:

1. Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.

Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

2. Mức đóng 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng một lần được xác định bằng mức đóng hàng tháng theo quy định tại Khoản 1 Điều này nhân với 3 đối với phương thức đóng 03 tháng; nhân với 6 đối với phương thức đóng 06 tháng; nhân với 12 đối với phương thức đóng 12 tháng một lần.

Vì vậy, ông có thể tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện đóng thêm 3 tháng để cộng nối với thời gian đã đóng (34 năm 9 tháng) cho đủ 35 năm đóng BHXH để được hưởng mức lương hưu bằng 75% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH theo quy định của pháp luật.

Ông có thể tham gia BHXH tự nguyện theo phương thức đóng hàng tháng hoặc 3 tháng/lần; mức đóng hàng tháng bằng 22% mức thu nhập do ông lựa chọn làm căn cứ đóng; thu nhập lựa chọn làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện; thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn (thời điểm hiện tại là 700.000 đồng/tháng); cao nhất bằng 20 tháng lương cơ sở.

Ông có thể liên hệ trực tiếp với đại lý thu; hoặc BHXH cấp huyện gần nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể.

Hy vọng bài viết sẽ có ích cho bạn đọc!

Để biết thêm thông tin chi tiết, tham khảo thêm dịch vụ tư vấn của Luật sư X hãy liên hệ 0833102102

Câu hỏi thường gặp

Bao nhiêu tuổi được nhận lương hưu?

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Thời điểm hưởng lương hưu là khi nào?

Thời điểm hưởng lương hưu tính từ tháng liền kề sau tháng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định pháp luật.

Khi nào được nhận trợ cấp một lần khi nghỉ hưu?

Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu là bao nhiêu?

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Đánh giá bài viết
Chuyên mục
Luật Lao Động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.