1. Home
  2. Docs
  3. Hôn nhân & Gia đình
  4. Văn bản
  5. Thông tư 04/2020/TT-BNV hướng dẫn thi hành nghị định 93/2019

Thông tư 04/2020/TT-BNV hướng dẫn thi hành nghị định 93/2019

Thông tư 04/2020/TT-BNV quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện (sau đây gọi là Nghị định số 93/2019/NĐ-CP).Thông tư này áp dụng đối với quỹ xã hội, quỹ từ thiện (sau đây gọi chung là quỹ) và cá nhân, tổ chức có liên quan đến tổ chức, hoạt động của quỹ theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

Thông tin về Thông tư 04/2020/TT-BNV

Thông tư 4/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Cơ quan ban hành:Bộ Nội vụSố công báo:Đã biết 
Số hiệu:4/2020/TT-BNVNgày đăng công báo:Đã biết 
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành:13/10/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:Đã biết Tình trạng hiệu lực:Đã biết 
Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Chính sách

Xem và tải xuống

Một số điểm đáng chú ý tại thông tư 04/2020/TT-BNV

Ngày 13/10/2020, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 4/2020/TT-BNV về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Theo đó, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành lập pháp nhân thì quỹ gửi hồ sơ thông báo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Hồ sơ thông báo bao gồm: Quyết định thành lập pháp nhân (bản chính) và bản sao Giấy phép hoạt động; Bản sao các tài liệu sau: điều lệ hoặc quy chế, quy định về tổ chức, hoạt động của pháp nhân, quyết định bổ nhiệm người đứng đầu pháp nhân.

Ngoài ra, thành viên Hội đồng quản lý quỹ nếu thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ trước khi gửi hồ sơ về cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

Đồng thời, thông tư ban hành danh mục mẫu văn bản áp dụng cho quỹ và cá nhân, tổ chức liên quan; mẫu văn bản áp dụng cho cơ quan quản lý Nhà nước.

Mời bạn đọc xem thêm: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp cấp lại

Thông tin liên hệ Luật sư X

Luật sư X là đơn vị Luật uy tín, chuyên nghiệp; được nhiều cá nhân và tổ chức đặt trọn niềm tin. Được hỗ trợ và đồng hành để giải quyết những khó khăn về mặt pháp lý của quý khách là mong muốn của Luật sư X.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ của Luật sư X hãy liên hệ: 0936.408.102

Câu hỏi liên quan:

Thông tư 04/2020/TT-BNV điều chỉnh về vấn đề gì ?

Thông tư 04/2020/TT-BNV quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện (sau đây gọi là Nghị định số 93/2019/NĐ-CP).Thông tư này áp dụng đối với quỹ xã hội, quỹ từ thiện (sau đây gọi chung là quỹ) và cá nhân, tổ chức có liên quan đến tổ chức, hoạt động của quỹ theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

Thông tư 04/2020/TT-BNV có hiệu lực kể từ ngày nào?

Ngày 13/10/2020, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 4/2020/TT-BNV về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Theo đó thông bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2020.

Tags ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?