Điều kiện chào bán chứng khoán mới nhất năm 2021

Tháng Tám 1, 2021
Điều kiện chào bán chứng khoán
458
Views

Hiện nay, với nền kinh tế mở, các công ty, doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động chào bán chứng khoán ra thị trường ; nhằm đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp mình. Vậy, điều kiện chào bán chứng khoán mới nhất năm 2021 như thế nào? Sau đây, hãy cùng Luật sư X tìm hiểu thêm về vấn đề này nhé!

Căn cứ pháp lý

Luật Chứng khoán 2019

Nghị định 155/2020/NĐ-CP

Nội dung tư vấn

Chứng khoán là gì?

Theo quy định thì, Luật Chứng khoán 2019 không quy định rõ ràng, cụ thể về khái niệm chứng khoán. Tuy nhiên, có thể hiêu: Chứng khoán là tài sản; bao gồm các loại như:

  • Cổ phiếu, trái phiếu, chững chỉ quỹ;
  • Chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký;
  • Chững khoán phái sinh;
  • Các loại chứng khoán khác do Chính phủ quy định.

Điều kiện chào bán chứng khoán

Để chào bán chứng khoán ra thị trường các loại chứng khoán phổ biến tại thị trường Việt Nam phải đáp ứng những điều kiện sau:

Điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu

Khi công ty cổ phần chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng cần thỏa mãn các điều kiện, gồm:

Vốn điều lệ đã góp tại thời thời điểm đăng ký chào bán phải từ 30 tỷ đồng trở lên; tính trên giá trị ghi trên sổ kế toán.

Hoạt động kinh doanh của 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi; đồng thời không có lỗ lũy thừa kế tính đến năm đăng ký chào bán.

Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tối thiểu là 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành phải được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn. Trường hợp vốn điều lệ của tổ chức phát hành từ 1.000 tỷ đồng trở lên; tỷ lệ tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành.

Các cổ đông lớn phải cam kết cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của tổ chức phát hành tối thiểu là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Phải có cam kết và thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.

Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.

Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chún; trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán.

Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán

Điều kiện chào bán thêm chứng khoán

Khi chào bán, phát hành chứng khoán thêm cần:

Phải đáp ứng tương tự các điều kiện về mức vốn; phương án phát hành và sử dụng vốn thu được; đảm bảo về tổ chức phát hành, có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký và phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua như chào bán lần đầu.

Ngoài ra, chào bán thêm phải đáp ứng thêm các điều kiện khác như:

Hoạt động kinh doanh của 05 năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi và không có lỗ lỹ kế.

Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá không được lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá. Có trường hợp ngoại lệ.

Nếu chào bán thêm để huy động phần vốn thực hiện dự án của tổ chức phát hành; thì cổ phiếu bán cho các nhà đầu tư phải đạt tối thiểu là 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán. Tổ chức phát hành phải có phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến.

Điều kiện chào bán trái phiếu

Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên.

Hoạt động kinh doanh của 05 liền trước phải có lãi; không có lỗ lũy kế; và không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm.

Phải có phương án phát hành; phương án sử dụng và phải trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán

Tất cả phải được ĐHĐ cổ đông hoặc HĐQT hoặc HĐTV hoặc CSH công ty thông qua.

Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.

Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp cấm hoạt động theo luật hình sự.

Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán; trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán.

Có kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với tổ chức phát hành trái phiếu về các trường hợp phải xếp hạng tín nhiệm và thời điểm áp dụng.

Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán. Phải có cam kết và thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.

Điều kiện chào bán trái phiếu chuyển đổi

Về điều kiện chào bán trái phiếu chuyển đổi tương tự như điều kiện chào bán chào bán thêm cổ phiếu.

Đồng thời, có thêm cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành; thanh toán; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư về các điều kiện khác.

Bạn đọc có thể tham khảo:

Điều kiện phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế

Chứng khoán phái sinh là gì? Phân loại chứng khoán phái sinh?

Điều kiện chào bán chứng chỉ quỹ

Khi chào bán chứng chỉ quỹ phải đáp ứng các điều kiện sau:

Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán tối thiểu là 50 tỷ dồng.

Phải có phương án phát hành; phương án đầu tư vốn thu được từ đợt chào bán.

Phải được giám sát bởi ngân hàng giám sát.

Phải được niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán; trừ trường hợp chào bán chứng chỉ quỹ mở.

Hy vọng bài viết hữu ích!

Nếu còn thắc mắc và muốn tư vấn thêm về những vấn đề trên; hãy liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0833.102.102.

Câu hỏi thường gặp

Trái phiếu là gì?

Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể (mệnh giá của trái phiếu); trong một thời gian nhất định và một khoản lựi tức nhất định.

Đăng ký chào bán chứng khoán ở đâu?

KHi bạn có nhu cầu chào bán chứng khoán; hãy chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo quy định của pháp luật. Sau đó, nộp hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Nếu hồ sơ hợp lệ, Ủy ban chào bán chứng khoán Nhà nước sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho bạn.

Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành. Có thể hiểu, cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Nguời nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông và đồng thời là chủ sở hữu của công ty phát hành.

Điều kiện chào bán chứng khoán của tổ chức nước ngoài như thế nào?

Phải đáp ứng một số điều kiện như: Hoạt động kinh doanh có lãi trong năm liền kề đến năm đăng ký chào bán.
Có dự án đầu tư vào Việt Nam được phê duyệt; có phương án phát hành; sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để đầu tư vào dự án tại Việt Nam. Tổng số tiền huy động từ đợt chào bán tại Việt Nam không vượt quá 30% tổng vốn đầu tư của dự án. Có ngân hàng giám sát sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán…

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục
Luật Doanh Nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.