Có bao nhiêu bậc xếp loại kết quả rèn luyện

Tháng Tư 16, 2022
Có bao nhiêu bậc xếp loại kết quả rèn luyện
418
Views

Điểm rèn luyện là kết quả từ việc đánh giá;; nhận xét về quá trình học tập của học sinh, sinh viên trong suốt kỳ học, năm học. Việc đánh giá điểm rèn luyện bao gồm ý thức học tập; ý thức chấp hành nội quy, tham gia công tác đoàn thể…. Vậy ” Có bao nhiêu bậc xếp loại kết quả rèn luyện”; Hãy tham khảo ngay bài viết sau đây của Luật sư X để tìm hiểu rõ hơn nhé.

Căn cứ pháp lý

Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT

Có bao nhiêu bậc xếp loại kết quả rèn luyện

Nguyên tắc đánh giá kết quả rèn luyện:

– Thực hiện nghiêm túc quy trình và các tiêu chí đánh giá được quy định tại quy chế này; đảm bảo khách quan, công khai, công bằng, chính xác.

– Đảm bảo yếu tố bình đẳng, dân chủ, tôn trọng quyền làm chủ của người được đánh giá.

– Phối hợp đồng bộ, chặt chẽ các bộ phận; các đơn vị có liên quan trong nhà trường tham gia công tác đánh giá kết quả rèn luyện của người học.

Bộ GD-ĐT không quy định dùng điểm rèn luyện xếp loại tốt nghiệp. Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học hệ chính quy của Bộ GD-ĐT nêu rõ:

– Kết quả đánh giá rèn luyện của người học;được sử dụng trong việc xét duyệt học bổng; xét khen thưởng – kỷ luật, xét thôi học, ngừng học; xét lưu trú ký túc xá, xét giải quyết việc làm thêm, xét miễn giảm chi phí; dịch vụ và sinh hoạt trong ký túc xá và các ưu tiên khác tùy theo quy định của trường.

– Đồng thời làm căn cứ để xét thi tốt nghiệp, làm luận văn hoặc khóa luận tốt nghiệp; được ghi chung vào bảng điểm kết quả học tập; và lưu trong hồ sơ của người học khi tốt nghiệp ra trường.

– Người học bị xếp loại rèn luyện yếu, kém trong hai học kỳ liên tiếp; thì phải tạm ngừng học ít nhất một học kỳ ở học kỳ tiếp theo; và nếu bị xếp loại rèn luyện yếu, kém hai học kỳ liên tiếp lần thứ hai; thì sẽ bị buộc thôi học.

Có bao nhiêu bậc xếp loại kết quả rèn luyện

Kết quả rèn luyện được chia làm mấy loại

Theo Điều 9 Quy Chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học chính quy;
(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT Ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) thì:

– Kết quả rèn luyện được phân thành các loại: xuất sắc, tốt, khá, trung bình, yếu và kém.

– Phân loại kết quả rèn luyện:

+, Từ 90 đến 100 điểm: loại xuất sắc;

+, Từ 80 đến dưới 90 điểm: loại tốt;

+, Từ 65 đến dưới 80 điểm: loại khá;

+, Từ 50 đến dưới 65 điểm: loại trung bình;

+, Từ 35 đến dưới 50 điểm: loại yếu

+, Dưới 35 điểm: Loại kém

Các tiêu chí đánh giá điểm rèn luyện và khung điểm

Căn cứ theo thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT; Việc đánh giá điểm rèn luyện dựa trên các tiêu chí sau:

– Đánh giá về ý thức tham gia học tập: khung điểm đánh giá từ 0 đến 20 điểm.

+, Ý thức và thái độ trong học tập;

+, Ý thức và thái độ tham gia các câu lạc bộ học thuật; các hoạt động học thuật, hoạt động ngoại khóa, hoạt động nghiên cứu khoa học;

+, Ý thức và thái độ tham gia các kỳ thi, cuộc thi;

+, Tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập;

+, Kết quả học tập

– Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định; trong cơ sở giáo dục đại học: Khung điểm đánh giá từ 0 đến 25 điểm.

+, Ý thức chấp hành các văn bản chỉ đạo của ngành; của cơ quan chỉ đạo cấp trên được thực hiện trong cơ sở giáo dục đại học;

+, Ý thức chấp hành các nội quy, quy chế; và các quy định khác được áp dụng trong cơ sở giáo dục đại học.

– Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định; trong cơ sở giáo dục đại học: Khung điểm đánh giá từ 0 đến 25 điểm.

+, Ý thức chấp hành các văn bản chỉ đạo của ngành, của cơ quan chỉ đạo cấp trên được thực hiện trong cơ sở giáo dục đại học;

+, Ý thức chấp hành các nội quy, quy chế; và các quy định khác được áp dụng trong cơ sở giáo dục đại học.

– Đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính trị; xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm; và các tệ nạn xã hội: Khung điểm đánh giá từ 0 đến 20 điểm.

+, Ý thức và hiệu quả tham gia các hoạt động rèn luyện về chính trị; xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao;

+, Ý thức tham gia các hoạt động công ích, tình nguyện, công tác xã hội;

+, Tham gia tuyên truyền, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

– Đánh giá về ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng; Khung điểm đánh giá từ 0 đến 25 điểm.

+, Ý thức chấp hành và tham gia tuyên truyền các chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cộng đồng;

+, Ý thức tham gia các hoạt động xã hội có thành tích được ghi nhận, biểu dương, khen thưởng;

+, Có tinh thần chia sẻ, giúp đỡ người thân, người có khó khăn, hoạn nạn.

– Đánh giá về ý thức và kết quả khi tham gia công tác cán bộ lớp; các đoàn thể, tổ chức trong cơ sở giáo dục đại học; hoặc người học đạt được thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện; Khung điểm đánh giá từ 0 đến 10 điểm.

+, Ý thức, tinh thần, thái độ, uy tín và hiệu quả công việc; của người học được phân công nhiệm vụ quản lý lớp, các tổ chức Đảng; Đoàn thanh niên, Hội sinh viên; và các tổ chức khác trong cơ sở giáo dục đại học;

+, Kỹ năng tổ chức, quản lý lớp, quản lý các tổ chức Đảng; Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các tổ chức khác trong cơ sở giáo dục đại học;

+, Hỗ trợ và tham gia tích cực vào các hoạt động chung của lớp; tập thể, khoa và cơ sở giáo dục đại học;

+, Người học đạt được các thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện.

Thông tin liên hệ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về “ Có bao nhiêu bậc xếp loại kết quả rèn luyện . Nếu quý khách có nhu cầu soạn thảo hồ sơ ngừng kinh doanh; sổ xác nhận tình trạng hôn nhân ; tìm hiểu về thủ tục thành lập công ty ở việt nam; đơn xác nhận tình trạng hôn nhân; đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền hoặc muốn sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh; dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự hà nội của chúng tôi; mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận. Liên hệ hotline: 0833.102.102.

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp

Sinh viên xếp loại rèn luyện yếu có bị buộc thôi học không?

Sinh viên xếp loại rèn luyện yếu có thể bị buộc thôi học
Người học bị xếp loại rèn luyện yếu, kém trong hai học kỳ liên tiếp thì phải tạm ngừng học ít nhất một học kỳ ở học kỳ tiếp theo và nếu bị xếp loại rèn luyện yếu, kém hai học kỳ liên tiếp lần thứ hai thì sẽ bị buộc thôi học.

Thời gian đánh giá điểm rèn luyện là bao lâu?

– Việc đánh giá kết quả rèn luyện của người học được tiến hành định kỳ theo học kỳ, năm học và toàn khóa học.
– Điểm rèn luyện của học kỳ là tổng điểm đạt được của 5 nội dung đánh giá chi tiết của trường.
– Điểm rèn luyện của năm học là trung bình cộng của điểm rèn luyện các học kỳ của năm học đó.
– Điểm rèn luyện toàn khóa học là trung bình cộng của điểm rèn luyện các học kỳ của khóa học.

Nội dung đánh giá điểm rèn luyện gồm những gì?

– Ý thức tham gia học tập;
– Ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong nhà trường;
– Ý thức tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội;
– Ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng;
– Ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, các đoàn thể, tổ chức khác trong cơ sở giáo dục đại học hoặc người học đạt được thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục
Luật Khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.