Chó cắn người, chủ nhà có phải bồi thường thiệt hại.

Tháng Bảy 3, 2021
Chó cắn người
957
Views

Chó cắn người, chủ nhà có phải bồi thường thiệt hại không. Pháp luật quy định về nguyên tắc bồi thường thiệt hại như thế nào?

Việc các gia đình để chó cắn người hiện nay vẫn còn diễn ra khá phổ biến hiện nay, đặc biệt là tại nông thôn tỉ lệ thả dông cho thường cao hơn tại các thành thị. Tuy nhiên nhiều người vẫn chưa hiểu rõ được việc để cho cắn người sẽ phải chịu những trách nhiệm nào của pháp luật. Sau đây hãy cùng phòng tư vấn luật dân sự của Luật sư X làm rõ nhé.

Căn cứ pháp luật.

Bộ luật dân sự 2015.

Nội dung tư vấn.

Để chó cắn người, chủ nhà có phải bồi thường thiệt hại hay không?

Căn cứ điều 603 bộ luật dân sự 2015:

 • Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác. Người chiếm hữu, sử dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu, sử dụng súc vật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Như vậy, khi để chó nhà cắn người thì chủ sở hữu con chó sẽ phải có trách nhiệm bồi thường cho người bị chó cắn. Nếu chó đang được giao cho người khác quản lý thì trách nhiệm bồi thường có thể thuộc về người quản lý chó trong thời gian xảy ra vụ việc.

 • Trường hợp người thứ ba hoàn toàn có lỗi làm cho súc vật gây thiệt hại cho người khác thì người thứ ba phải bồi thường thiệt hại; nếu người thứ ba và chủ sở hữu cùng có lỗi thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.
 • Trường hợp súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật gây thiệt hại thì người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải bồi thường; khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng súc vật có lỗi trong việc để súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại

Mức bồi thường chủ nhà phải chịu khi để chó cắn người.

Nguyên tắc thực hiện bồi thường thiệt hại.

Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường; hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc; phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý; và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại; hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại; thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Bài viết xem thêm.

Thả rông đàn chó cắn chết người, chủ nuôi có thể bị phạt đến mấy năm tù?

Làm chết chó nhà hàng xóm có phải bồi thường không?

Trường hợp làm người bị cắn bị thương.

Căn cứ điều 590 bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

 • Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe; và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;
 • Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định; và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;
 • Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động; và cần phải có người thường xuyên chăm sóc; thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;
 • Thiệt hại khác do luật quy định.

Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm; phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này; và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Trường hợp làm người bị cắn chết.

Căn cứ điều 591 bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

 • Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này;
 • Chi phí hợp lý cho việc mai táng;
 • Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;
 • Thiệt hại khác do luật quy định.

Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này; và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại; nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng; người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi .Hy vọng bài viết bổ ích với bạn đọc!

Hãy liên hệ khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Luật sư X: 0833.102.102.

Câu hỏi thường gặp.

Trộm chó bị cho nhà mình cắn có phải bồi thường thiệt hại?

Căn cứ khoản 4 điều 585 bộ luật dân sự 2015 trường hợp này sẽ không phải bồi thường thiệt hại do lỗi hoàn toàn do bên bị thiệt hại gây ra.

Trộm nhảy vào nhà bị chó cắn có phải bồi thường thiệt hại?

Trường hợp này sẽ không phải bồi thường do lỗi hoàn toàn thuộc về bên bị thiệt hại gây ra và bên bị thiệt hại còn có hành vi vi phạm pháp luật.

Người lạ nghịch chó dẫn tới bị chó cắn chủ có phải bồi thường thiệt hại?

Trường hợp này chủ sở hữu vẫn có thể phải bồi thường thiệt hại cho bên bị chó cắn. Căn cứ khoản 2 điều 585 bộ luật hình sự thì mức bồi thường sẽ được giảm đi và các bên có thể thỏa thuận với nhau cho phù hợp.

Hàng xóm bị chó cắn nhưng 2 năm sau mới qua đòi bồi thường thì có phải bồi thường nữa không?

Căn cứ điều 588 bộ luật dân sự 2015: Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.
Như vậy trường hợp này bạn vẫn phải bồi thường.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục
Luật Dân Sự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.